Lek Emîr

 

 

 

 

DaLke  Rûzgar Sêmere
Heyran  Yar Aza
Bîsitûn Sûwar  XuLam 
 
Lek nasîn Şewê we şewan