Ferhad Şahmuradîyan

 

 

 

 

 

Je guL büş XaLi tu dane nerişan Yê rû tu jem dürew nekef
   
Tu gîsid şiftes