0 Hüç/Sifr
1 Yek
2 Du 
Sê 
Çûwar
Penc
Şeş
Heft
Heşt 
Nüye/Nu 
10  Dîye/De 
11 Yanzde
12 Duwanzde
13  Zîyade
14  Çûwarde 
15  Panzde
16  Şanzde
17  Hevde
18  Hejde
19  Nûzde 
20  Bîst 
21  Bîst u yek 
22  Bîst u du 
23  Bîst u sê 
24  Bîst u çûwar 
25  Bîst u penc 
26  Bîst u şeş
27  Bîst u heft 
28  Bîst u heşt 
29  Bîst u nu/nüye 
30  Sî 
40  Çill
50  Penca 
60 Şest
70  Heftad 
80  Heştad 
90  Newed 
100  Sed 
1000  Hezar 
10,000  Dîye/De hezar 
100,000  Sed hezar 
1,000,000  Mîlyon