Black Sîye, Termas, QiLaxî, QazLaxî, Dêz, Reş, Mişkî  

 

Blue Kew, Awî, Lacewerd, Mawî  
Brown Bûr, Qaweî, Qehweî  
Dark Pirr reng, Tar   
Dull Matî, KaL    
Gold Zerrî, Zerrîn, TeLaî    
Gray Xakî    
Green Sewz, Sewnz, Sewzaw, Mûrt    
Light KaL, RisqaL, Kemreng    
Orange Narincî, Pirteqalî    
Pink AL, Süyer kaL    
Purple Wenewş, Benewş, Nîlî, Erxewanî    
Red Qirmiz, Süyer, Bermûtî, Lûkî, Sûr    
Silver Niqreyî, Sîmîn, Zêwîn    
White Çermig, Isbîd, Ispê, KezaL, Şerwetî, Caw, Sifîd, Sipî    
Yellow Zerd    
Black and white Sîye u çermig, Baz, Baz baz, Baz bazîn, EbLeq, Lekirr, Reşbelek    
Black and white with brown background Qoj, Baz u bûr    
Cobalt-blue Reşboz    
Yellow-brown ReştaL, ReştaLe    
Gray-Yellow / Light yellow Sûsê, Sûsig, Sûske    
Yellow, red and black Boz, Bozqaçî, Quj qujî   
Light red Çemî, Süyer kaL    

2015-12-13