Feylî Clans

 

Below are the names of various Feyli clans. We would under no circumstances claim that the list is complete and we try to incorporate as many clans as we possibly can. In case we have missed the name of any clan do not despair, contact us via email and we will include them as well.

 

The clan society is hierarchical and the divison is as shown below (or se the left figure):
Îl/ÊL -> Tayife -> Tîre -> MaL/Xanwar

An ÊL consists of one or many Tayife, a Tayife consists of one or many Tîre and so on.
Below are some of the clans within Feyli.

 

 

 

 

 

ÊLi XiziL

This ÊL consists of 4 Tayife and 27 tîre. For a graphical representation press here.

Tayife

Tîre

Şemsîwend

Sereble, Zencîre elya, Zencîre siflî
Xezerwend

Çişme reşîd, Çişme mahî, Kelecû, Çişme pehn, Gilî gilî, Mîrza bêgî, Elî abadi wesetî, Elî abadi elya, Sipîdxanî elya, 
Sipîdxanî siflî

Murşidwend Serab karzan, Qenat abad, Xan perî, Cilge çişme kemûle, Beraftab karzan, Serçaqay nisar, Serçaqay beraftab
Qulîwend Can can, Kul kul, Pişte, Siyyid nezerî siflî,
Baba muradî, Siyyid nezerî elya, Kidme

 

 

ÊLi MeLik şahî

Consists of 13 Tayife and 21 Tîre. For a graphical representation press here.

Tayife Tîre
Geçî Ema, Çem girdegan, Seyyid, Kul kul
Xemîs Şikerbêk, Pil şikeste, GuL cume
Kilewend Kilek, Şamle
Resîlewend Ban babaxan, Kilaçik
Bawlek DiLguşa, Baçe
Xelîlwend Xelîlwend
Karîwend Qefarî
Qeytûn Qeytas
Kazim bêg Bawe
Baryab Baba mîr mohemmed
Bawe Bawe
Simetik Tîre guzerî
Xûzîwend Xûzîwend

 

 

ÊLi Huliylan u Zerdelan

This Êl consists of 5 Tayife. They ar as follow: Balawend, Zerdelanî, Tirhanî, Celalwend, Osmanwend.
For a graphical representation press here.

 

 

ÊLi Şûhan

This ÊL consists of 8 Tayife and 19 Tîre. For a graphical representation press here.

Tayife Tîre
Seferkilî Seferkilî
Belûç Belûç
Şeref Şeref
Qeytûl Muhsin, Ebdullah
Kawirî Qulî, Albû sifrî, Seyyide, Kerem bawe
Felek Xelîfe, Qadirwend
KiLaywend Berxudar, Murqzar, Kûr kûr, Sûzî, Qulam, Şimîn, Zulfeqar
Kûhrû bawe Werbe


 

 

ÊLi Erkewazî

This ÊL consists of 10 Tayife and 16 Tîre. 
The following are Tayife: Kurdel, Mûrt, Miysem, Qeytûnî, Mîr, Mûme, Qirûşwend, Biy, Melikşûwend, Karşûwend. 
The following are Tîre: Awaze, Mûrtî, Banwîze, Gilecay, Enarek, Teng hemam, Ban serd, Daşken, Çem jîye,
Cehenim abad, Milîsa?, Mehmûd, Çişme surx, Cûwar, Taq tawî, Burc elî.

 

 

ÊLi iywan

This ÊL consists of 2 Tayife and 36 Tîre. For a graphical representation press here.

Tayife Tîre
Ban sîrî

Çişme sifîd, Çala hîcî, Gaw sewar, Birzuwan, Zilan siflî, Firzge, Elfûze, Xûwabanan, Zilan elya, Derge, Kul kul, Majîn, Hilşî, Kûr xurrem

Çûlek

Ser teng, Nerkisî, Cifte, Kilan, Çihil zihî, Can elî, Çûlek, Elîge, ebîran, Mîr elem şah, Zirne, Şale şûrî, Tirin, Keli cûb, Çûwa mahî, Wît, Nerxan siflî, Kipne kiran, Xûran, Ismaîlî, Şurabi xirman babagîr, Mîwamane

 

 

Down below we have created a table of those Tayife that are not part of an ÊL.

Tayife Tîre
Muradxanî Şehryarwend, Cabirwend, Memesîwend, Nasir elî, Îl bêgî, m.fl.
Şiker bêgî Destî, Qeytûlî, Bazgîr, Yasî, m.fl.
Suliyman xanî Zergûş, Memesîwend, MaL milayî, m.fl
Dînarwend  
Kayid xurde  
Cabirwend  
Zürî  
Elî şerwan Darawend, Hêrwend, Çiraxwend,Seferwend
Kilkûh  
Dûst elîwend  
Hêwerî  
Qûtb el dîn  
Miral  
Ehmed cinî  
Çap derwend  
Memûs  
Bapîrwend  
Kûlîwend  
Şehreke  
Papî  
Beresbî  
Naser el dîn  
Îsawend  
Cûgî  
Siyyid selah el dîn  
Cabirî  
BaLewend  
Goran  
Şêx dar belût  
Xezerwend  
Siyyid fexr el dîn  
Mirawizrî  
Çûqulî  
Ibrahîm qetar  
Pîracinî  
Gulî gulî  
Newrûzwend  
Kirkîcinî  
Kaka elî  
Memî  
Kurdelî  
Mûsî  
Zengene  
MaLîman  
Kaka  
KiLaway  
Sakî  

 

Source:

1) Title: Nigahî bi Îlam by Îrec Efşar Sîstanî